نیوتون اگر جاذبه رادرست می فهمید

معشوقه اش ازدرخت متنفر نبود...

و در دفتر خاطراتش نمی نوشت:

اشک های من هم به زمین می افتاد ولی تو سیب را ترجیح دادی...!!!

+ نوشته شده توسط یعقوب در یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 و ساعت 18:11 |
یادت باشد

دلت که شکست ، سرت را بگیری بالا 

تلافی نکن ، فریاد نزن ، شرمگین نباش... 

حواست باشد ؛

دل شکسته ، گوشه ‌هایش تیز است. 

مبادا که دل و دست آدمی را که روزی دلدارت بود زخمی کنی

مبادا که فراموش کنی روزی شادیش، آرزویت بود... 

صبور باش و ساکت.....
+ نوشته شده توسط یعقوب در یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 و ساعت 18:8 |
قول داده اَم…

گاهـــی

هَر اَز گاهـــی

فانـــوس یادَت را

میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم

خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛

هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره

میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم

اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد…

خیالَت راحَت !


+ نوشته شده توسط یعقوب در یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 و ساعت 18:7 |

میدانی

برای گذر از

دوســـتت دارم به دوســـتت داشــتم

چه زجری باید بکشم ؟!

+ نوشته شده توسط یعقوب در یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 و ساعت 18:2 |

برای دانلود کلیک کنید


شهر افزار و چشم انداز

فضای سبز


لینک جدید جایگزین شد

+ نوشته شده توسط یعقوب در جمعه بیست و سوم اسفند 1392 و ساعت 19:43 |
 زبان (عمومی و تخصصی):

1ـ کتاب های مدرسان شریف ( عمومی و تخصصی)

2ـ 504 لغت

3ـ متون زبان جغرافياي انساني جلد 2و1 (پيام نور)

 

جغرافياي شهري:

1ـ کتاب مدرسان شریف

2ـ ديدگاه‌هاي نو در جغرافياي شهري، حسين شكوهي

3ـ جغرافياي شهري، اصغر نظريان

4ـ جغرافيا و شهرشناسي، يداله فريد

5ـ پویایی نظام شهری ـ اصغر نظریان

 

برنامه‌ريزي شهري:

1ـ کتاب مدرسان شریف

2ـ برنامه‌ريزي شهرهاي جديد، كرامت‌اله زياري

3ـ مقدمه‌اي بر مباني برنامه‌ريزي شهري، اسماعيل شيعه

4ـ برنامه‌ريزي كاربردي اراضي شهري، كرامت‌اله زياري

5ـ برنامه‌ريزي شهري در ايران، غلامحسين مجتهد‌زاده

6ـ تحليلي بر برنامه‌ريزي شهري در ايران، مشهدي‌زاده، دهاقاني، دانشگاه علم و صنعت

7ـ کاربری اراضی شهری ـ محمد رضا پور محمدی

9ـ فرآیند برنامه­ریزی شهری در ایران ـ محمد تقی رهنمایی

10ـ برنامه­ریزی شهرهای جدید ـ کرامت الله زیاری

 

مباني جغرافياي طبيعي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آب و هواشناسي، دكتر كاوياني و دكتر عليجاني

3ـ آب و هواي ايران، دكتر عليجاني

4ـ ژئومورفولوژي ساختماني، دكتر فرج اله محمودي

5ـ ژئومورفولوژي ايران، دكتر جداري عيوضي

 

فلسفه جغرافيا:

1ـ کتاب های مدرسان شریف

2ـ انديشه‌هاي نو در فلسفه‌ جغرافيا، حسين شكويي، حسين گيتاشناس

3ـ قلمرو فلسفه جغرافيا، احمد پور احمد

4ـ شناخت و فلسفه جغرافيا، حسين شكويي

5ـ فلسفه‌هاي محيطي و مكتب‌هاي جغرافياي، حسين شكويي، حسين گيتاشناس

 

برنامه‌ريزي ناحيه‌اي و روستايي:

1ـ کتاب مدرسان شریف

2ـ اصول و روش‌هاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي، كرامت‌اله زياري

3ـ برنامه‌ريزي ناحيه‌اي، حسين زاده‌دلير

4ـ مباني جغرافياي روستايي، دكتر عباس سعيدي

5ـ اصول و روش‌هاي برنامه‌ريزي ناحيه‌اي، حسين آسايش

6ـ مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي توسعه روستايي در ايران، دكتر محمدرضا رضواني، نشر قومس

7ـ برنامه‌ريزي روستايي با تأكيد بر ايران، دكتر حسن مطيعي لنگرودي، جهاد دانشگاهي مشهد

8ـ مقدمه­ای بر جغرافیای روستایی ـ مسعود مهدوی

+ نوشته شده توسط یعقوب در یکشنبه دوازدهم آبان 1392 و ساعت 10:36 |
گذشته که حالم را گرفته است
آینده که حالی برای رسیدنش ندارم
وحال هم که حالم را بهم میزند

چه زندگی شیرینی...

+ نوشته شده توسط یعقوب در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392 و ساعت 9:38 |

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

فلسفه جغرافیا

 • 1. فلسفه جغرافیا-شکویی-گیتاشناسی
 • 2. اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا-دو جلد-شکویی-گیتاشناسی
 • 3. فلسفه جغرافیا-پوراحمد-دانشگاه تهران

جغرافیای شهری

 • 1. دیدگاه های نو در جغرافیای شهری-شکویی-سمت
 • 2. جغرافیا و شهرشناسی-یدالله فرید-دانشگاه تبریز
 • 3. جغرافیای شهری ایران-نظریان-پیام نور
 • 4. شار و شهر-حبیبی-دانشگاه تهران
 • 5. روابط متقابل شهر و روستا-علی اصغر رضوانی-پیام نور
 • 6. روابط شهر و روستا-محمد رضوانی(با کتاب بالایی متفاوت است)

جغرافیای روستایی

 • 1. مبانی جغرافیای روستایی-سعیدی-سمت
 • 2. جغرافیای روستایی ایران-مهدوی-سمت
 • 3. جغرافیای کوچ نشینی-مشیری-سمت
 • 4. مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران-حسینی ابری-دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی روستایی

 • 1. برنامه ریزی روستایی در ایران-آسایش-پیام نور
 • 2. برنامه ریزی روستایی(اصول و روشها)-آسایش-پیام نور
 • 3. کارگاه برنامه ریزی روستایی-آسایش-پیام نور
 • 4. اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی در ایران-مطیعی-جهاد دانشگاهی
 • 5. برنامه ریزی توسعه روستایی-رضوانی-قومس

برنامه ریزی ناحیه ای

 • 1. برنامه ریزی ناحیه ای-آسایش-پیام نور
 • 2. برنامه ریزی ناحیه ای-حسین زاده دلیر-سمت
 • 3. برنامه ریزی منطه ای-زیاری-دانشگاه یزد

زبان

 • 1. زبان تخصصی جغرافیای طبیعی-سمت
 • 2. زبان تخصصی جغرافیای انسانی-سمت
 • 3. زبان تخصصی انسانی-دو جلد-پیام نور
 • 4. کتاب 504
+ نوشته شده توسط یعقوب در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392 و ساعت 9:11 |

گاهی باید رفت ...

باید رفت تا بعضی چیزها بماند ...

اگر نروی هر آنچه ماندنیست خواهد رفت ...

اگر بروی شاید با دل پر بروی و اگر بمانی با دست خالی خواهی ماند ...

گاهی باید رفت

و بعضی چیزها را که بردنی ست با خود برد ، مثل یاد ، مثل خاطره ، مثل غ ر و ر ...

و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت ، مثل یاد ، مثل خاطره ، مثل لبخند ...

رفتنت ماندنی می شود وقتی که باید بروی ، بروی !

و ماندنت رفتنی می شود وقتی که نباید بمانی بمانی !

شاید گاهی باید رفت و گذاشت چیزی بماند که نبودمان را گرانبها کند ...

نمیدانم...شاید باید سر به زیر رفت ... هر چند با اندوه !

شاید باید با لبخندی بر لب رفت هر چند باری سنگین بر دل و دوش ...

رفتن همیشه بد نیست ...

هرچند شکسته ...

شاید باید آنگونه بروی که دیده شوی و حضورت مثل لمس بال یک پروانه حس شود ...

شاید باید آنگونه رفت که هیچ نگاهی نتواند انکار کند و هیچ دلی نتواند ...

حـــــــــــــــــــال باید رفت ، فقط باید رفت ...

+ نوشته شده توسط یعقوب در چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 و ساعت 8:55 |

>> به سلامتی بهروز وثوق که گفت رفیــــق الوچه نیست بهش نمک بزنی ...

پسر همسایه نیست بهش کلک بزنی ...

دختر نیست بهش چشمک بزنی ...

رفیق مقدسه باید جلوش زانــــــو بزنی ...

+ نوشته شده توسط یعقوب در چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 و ساعت 8:54 |


Powered By
BLOGFA.COM